on-order.gif

DMN1821-VF4-70-20SEMA1

LTE1800/2100 Dual Band Selective Digital RF Repeater

7d.gif

120-240MHz功分器(Power Splitter)

120-240MHz功分器(Power Splitter)

on-order.gif

TSRP-150-90-37

136-174MHz VHF 無線直放站 (RF Repeater)

14d.gif

TS-D150M10C00V001

150MHz 雙工器(Duplexer)

on-order.gif

TSMCB-16I4O-DF

16 In to 4 Out Multi-band POI

on-order.gif

TSMCB-17I4O-DF

17 In to 4 Out Multi-band POI

7d.gif

R3000 (absorb mode) D5000 (through mode)

2 ~ 3000MHz手持式射頻功率計(RF Power Meter)

7d.gif

300-500MHz功分器 (Power Splitter)

300-500MHz功分器 (Power Splitter)

7d.gif

300-960MHz 功分器 (Power Splitter)

300-960MHz 功分器 (Power Splitter)

7d.gif

CE-350-2700V05i360B

350-2700MHz SISO Omni Antenna

7d.gif

TS400I03D4

380-460MHz 吸頂天線(Omni Antenna)

7d.gif

TS400I05W3

380~460MHz 平板天線(Panel Antenna)

on-order.gif

UHF Fiber Link 104

384-394MHz 光纖直放站(UHF Fiber Optic Repeater)

on-order.gif

OPRP-UHF-UxDx

400-500MHz UHF 光纖直放站(UHF Fiber Optic Repeater)

on-order.gif

TSRP-400-90-37

485-505MHz UHF TETRA 射頻雙向放大器 (RF Repeater)

7d.gif

575-3800MHz HYBRID COUPLER

575-3800MHz 200W HYBRID COUPLER

7d.gif

575-3800MHz 300W DIRECTIONAL COUPLER

575-3800MHz 300W DIRECTIONAL COUPLER

7d.gif

575-3800MHz 500W POWER SPLITTER

575-3800MHz 500W POWER SPLITTER

7d.gif

MOCE-698-2700 VH03i360A

698-2700MHz MIMO Omni Antenna

7d.gif

PA-698-2700VH07i70A

698-2700MHz MIMO Panel Antenna

7d.gif

MOCE-698-2700 VH03i360A

698-2700MHz SISO Omni Antenna

7d.gif

PA-698-2700V09iB

698-2700MHz SISO Panel Antenna

7d.gif

698-3800MHz 300W POWER SPLITTER

698-3800MHz 300W POWER SPLITTER

第 1 頁,共 3 頁

交通資訊

本公司鄰近福港派出所及百齡國小. 捷運劍潭站二號出口步行至我公司約 5~10分鐘.如自行開車至我公司,附近均有收費停車場.

辦公室地址

通馳科技股份有限公司

台灣 台北市士林區

福港街 141 號 2 樓

統編 : 27337203

營業時間

星期一 ~ 星期五 : 9:30am 到 6:00pm

星期六日 : 公休

例假日 : 公休

聯絡資訊

電話: (02)2882-8979 分機: 31

傳真: (02)2882-9196

手機: 0935-875-076

電郵: sales@tspd.com.tw

Line ID: mikechang5000

WeChat ID: mikechang5000

QQ ID: 2230695796

WhatsApp: +886 935875076